کامپوننت فروشگاه ساز محبوب J2Store به نسخه 3.2.16 بروزرسانی شد. رفع باگ های نسخه های قبلی از جمله تغییرات این نسخه است فروشگاه ساز J2Store را همگی می شناسیم یکی از بهترین فروشگاه سازهای موجود در جوملاست که تقریبا هم از هر لحاظ کامل و بی نقض می باشد.
این کامپوننت هم نسخه رایگان دارد و هم نسخه تجاری که در نسخه تجاری هیچ کمبودی در زمینه فروشگاه حس نمی شود
این کامپوننت به نسخه 3.2.16 در تاریخ 06/10/1395 بروزرسانی شده است.