بسیاری اوقات در سایت هایی که از ماژول Sj Contact Ajax استفاده می کنند، مشکل عدم نمایش نقشه گوگل را دارند. برای رفع این مشکل، به مسیر زیر در بسته نصبی خود رفته

libraries/joomla/cache/controller/callback.php

و در فایل callback.php، خط زیر را پیدا کنید و آن را حذف نمایید تا نقشه گوگل به درستی نمایش داده شود.
$this->cache->store(serialize($data), $id);