همانطور که می دانید، اعتبارسنجی ها در کامپوننت فرم ساز محبوب و پرکاربرد RSform Pro، بسیار مهم بوده و امروزه قصد داریم بخش اول آموزش این اعتبارسنجی ها که مربوط به اعتبارسنجی حروف فارسی، انگلیسی و اعداد با معتبر سازی از نوع Regex است را به شما ارائه دهیم.

اعتبارسنجی اعداد در RSform Pro

برای اعتبارسنجی اعداد و استفاده از معتبر ساز Regex، بر روی گزینه ویرایش input مورد نظر کلیک می کنیم و از زبانه اعتبارسنجی نوع معتبر سازی را Regex انتخاب می کنیم و در فیلد ((نحوه Regex))، کد اعتبارسنجی مربوط به اعداد را که #([0-9])# می باشد، وارد می کنیم.

1

به این ترتیب، اگر هر چیزی به غیر از عدد در ورودی مربوطه وارد شود، خطای اعتبارسنجی رخ می دهد و تایید نمی شود.

اعتبارسنجی حروف انگلیسی در RSform Pro

برای اعتبارسنجی حروف انگلیسی و استفاده از معتبر ساز Regex، بر روی گزینه ویرایش input مورد نظر کلیک می کنیم و از زبانه اعتبارسنجی نوع معتبر سازی را Regex انتخاب می کنیم و در فیلد ((نحوه Regex))، کد اعتبارسنجی مربوط به حروف انگلیسی را که #([a-z])#i می باشد، وارد می کنیم.

2

به این ترتیب، اگر هر چیزی به غیر از حروف انگلیسی، اعم از حروف فارسی و عدد در ورودی مربوطه وارد شود، خطای اعتبارسنجی رخ می دهد و تایید نمی شود.

اعتبارسنجی حروف فارسی و انگلیسی در RSform Pro

برای اعتبارسنجی حروف فارسی و انگلیسی و استفاده از معتبر ساز Regex، بر روی گزینه ویرایش input مورد نظر کلیک می کنیم و از زبانه اعتبارسنجی نوع معتبر سازی را Regex انتخاب می کنیم و در فیلد ((نحوه Regex))، کد اعتبارسنجی مربوط به حروف فارسی و انگلیسی را که ~([\pL]+)~u می باشد، وارد می کنیم.

3

به این ترتیب، اگر عددی در ورودی مربوطه وارد شود، خطای اعتبارسنجی رخ می دهد و تایید نمی شود.

در بخش های بعدی، اعتبارسنجی های دیگری را در RSform به شما آموزش خواهیم داد.

همچنین می توانید ویدیوی آموزشی این بخش را در لینک های زیر مشاهده نمایید.

دانلود ویدئو آموزشی Aparat لینک آموزش در آپارات