امروز می خواهیم یکی دیگر از خطا های رایجی که ممکن است در جوملا با آن مواجه شوید را برطرف نماییم

که معمولا در برخی از سایت ها مانند اسمارت ادوانس این مشکل بوجود می آید. درصورتی که با این خطا مواجه شدید می توانید از روش زیر استفاده کنید تا مشکل برطرف شود:به مسیر زیر بروید:

modules/Module Name/core/helper_image.php

خط زیر را پیدا کنید:
if ( !function_exists('exif_imagetype') ) {

و آن را با خط زیر جایگزین نمایید:
if ( function_exists('exif_imagetype') ) {