پیدا نکردن تابع exif_imagetype یکی از باگ های بعضی از افزونه هاست که به درستی به نگارش در نیامده اند و حتما باید تغییراتی در کد نویسی آن ها داده شود.

 به دلیل اینکه مشخص نیست که این مشکل دقیقا در چه فایل و در چه مسیری قرار دارد بهتر است از قابلیت جستجو سراری که در هر ویرایشگری وجود دارد، استفاده کنید؛ به عنوان مثال می توانید از نوت پد یا Adobe DreamWeaver و ... استفاده کنید.

 باید به دنبال یک شرط مانند زیر بگردید :

if ( !function_exists('exif_imagetype') ) {

 که در حال بررسی کردن وجود نداشتن تابع exif_imagetype می باشد که به گونه ای اشتباه می باشد و باید علامت تعجب (!) در پشت آن را بر دارید مانند زیر :

if ( function_exists('exif_imagetype') ) {

 و احتمال زیاد مشکل باید حل شود چرا که معنی این تغییر این است که اگر تابع exif_imagetype وجود داشت ، پس می توانی وارد شرط شوی.

 البته راه ساده این است که با مدیریت سرور در تماس باشید و بگویید این ماژول را بر روی امکانات سرور فعال کنند یا خودتان از طرف سی پنل اقدام به فعال سازی آن کنید. (منوط بر داشتن دسترسی)