شاید براتون پیش اومده باشه که وقتی آدرس localhost/phpmyadmin رو فراخوانی کنید با خطای 403 که مربوط به دسترسی می باشد مواجه شوید ، که البته اکثر مواقع این خطاها بابت ریموت (کنترل از راه دور) زدن PhpMyAdmin می باشد.

 متن خطا هم مشابه متن زیر می باشد :

Forbidden You don’t have permission to access http://localhost/phpmyadmin on this server

 برای حل این مشکل باید فایل phpmyadmin.conf را که در مسیر زیر قرار دارد ویرایش کنیم :

c:\wamp\alias\phpmyadmin.conf

توجه کنید که در مثال ما ومپ در مسیر c:\ نصب شده ولی ممکن است برای شما در درایو دیگری نصب شده باشد

 فایل مربوط را با یک ویرایشگر باز کنید

 اگر به داخل کدهای این فایل مشاهده کنید ، متن مشابه زیر را مشاهده خواهید کرد :

<Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin3.4.5/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
</Directory>

 نکته مهم 2 خط زیر می باشد :

Deny from all // به معنای عدم دسترسی هیچ شخصی به این قسمت می باشد

Allow from 127.0.0.1 // یعنی از سیستم لوکالی که ومپ روی آن نصب است ، اجازه دسترسی داشته باشد

 خب اگر با کد Allow from 127.0.0.1 را با تیکه کد زیر جایگزین کنیم همه چیز حل می شود اما تنها مشکلی که دارد این است که هر سیستمی که به شبکه متصل باشد می تواند PhpMyAdmin را ببیند که چندان از لحاظ امنیتی جالت نیست !

Allow from all

 اما اگر مورد به مورد بخواهیم قضیه را حل کنیم باید IP هر شخصی که می خواهد متصل شود را به قسمت Allow اضافه کنیم؛ به مثال زیر توجه کنید :

<Directory "c:/wamp/apps/phpmyadmin3.4.5/">
Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
AllowOverride all
Order Deny,Allow
Deny from all
Allow from 127.0.0.1
Allow from 192.168.1.120
Allow from 192.168.1.160
Allow from 192.168.1.169
</Directory>

در مثال بالا ما اومدیم برای 3 کامپیوتور که با IP های 192.168.1.120 و 192.168.1.160 و 192.168.1.169 هستند ، دسترس آزاد کردیم که بتونن دسترسی داشته باشند

 شما هر تعداد IP که نیاز داشته باشید می تونید مثل نمونه به سیستم اضافه کنید

 سپس یکبار ومپ را ری استارت (Restart) کنید و خواهید دید که مشکل حل شده است.