ممکنه برای شما پیش آمده باشه که جوملا رو آپدیت کنید و بعد از آپدیت دیگه صفحات 404 جوملاتان دچار مشکل شود؛ در این آموزش به شما یاد خواهیم داد چگونه این مشکل را بر طرف کنید.
اغلب این مشکلات در بسته های آماده ای است که با فریم ورک Helix3 طراحی شده است؛ متن خطا مشابه زیر می باشد:
Fatal error: require_once(): Failed opening required '...\libraries/joomla/document/html/renderer/head.php' (include_path='.;C:\php\pear') in error.php on line 43​

برای رفع این خطا می توانید به مسیر
templates/(template-name)/error.php
رفته و خط
require_once(JPATH_LIBRARIES.'/joomla/document/html/renderer/head.php');

را پیدا نمایید و به جای خط بالا کد های مقابل را وارد کنید تا خطا برطرف گردد.
$header_contents = '';
if(!class_exists('JDocumentRendererHead')) {
	$head = JPATH_LIBRARIES . '/joomla/document/html/renderer/head.php';
	if(file_exists($head)) {
		require_once($head);
	}
}​