ممکن است بعد از آپدیت ویندوز به مشکل اجرا نشدن نرم افزار زمپ (Xampp) برخورد کرده باشید این خطا با متن قرمز

 Problem detected! Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4 ...

 شروع می شود. متن کامل خطا در تصویر زیر قابل مشاهده می باشد :

 

  متن خطا شبیه زیر می باشد :

05:32:55 PM  [Apache]   Problem detected!
05:32:55 PM  [Apache]   Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4!
05:32:55 PM  [Apache]   Apache WILL NOT start without the configured ports free!
05:32:55 PM  [Apache]   You need to uninstall/disable/reconfigure the blocking application
05:32:55 PM  [Apache]   or reconfigure Apache and the Control Panel to listen on a different port

 برای حل این موضوع باید مراحل زیر را انجام دهید :

 1. پنجره xampp را کامل ببندید و تمام سرویس ها را Stop کنید.

 2. پنجره CMD یا همان Command Prompt را از قسمت سرچ ویندوز جستجو کنید و سپس دستور زیر را در آن اجرا کنید :

net stop was /y

 3. پنجره Run ویندوز را با زدن دکمه های Win + R باز کنید

 4. درون باکس سرچ عبارت services.msc را تایپ کنید و دکمه OK را بزنید

 5. در پنرج باز شده دنبال آیتمی با نام World Wide Web Publishing Service یا عبارت (WWW-Publishing Service) بگردید؛ سپس آن را Stop کنید و سپس Disable کنید.

 6. مجددا xampp را راه اندازی کنید. مشکل حل خواهد شد