اگر از ماژول نمایش نقشه گوگل SJ Contact Ajax استفاده کرده باشید ممکن است به مشکل عدم نمایش نقشه گوگل برخورد کرده باشید؛ در این آموزش به شما یاد خواهیم داد چگونه این مشکل را حل کنید

 بسیاری اوقات در سایت هایی که از ماژول Sj Contact Ajax استفاده می کنند، مشکل عدم نمایش نقشه گوگل را دارند برای همین ابتدا به مسیر زیر بروید :

libraries/joomla/cache/controller/callback.php

فایل callback.php را با یک ویرایشگر باز کنید و به دنبال خط زیر بگردید :

$this->cache->store(serialize($data), $id);

آن را به صورت زیر کامنت کنید تا مشکل حل شود :

// $this->cache->store(serialize($data), $id);