راهنما و مستندات محصول فرم ساز پیشرفته RSForm Pro

مشاهده و خرید محصول

اعمال محدودیت انتخاب تاریخ جلالی در تقویم RSForm Pro

تاریخ ایجاد : 1399/07/09
کامپوننت RSForm قابلیت ایجاد فیلد تقویم تاریخ را دارد و اگر شما آر اس فرم را از جومینا مارکت خریداری کنید ، تقویم تاریخ بصورت کاملا جلالی (شمسی) تحویل خواهید گرفت.

 حال فرض کنید بخواهید حداقل یا حداکثر زمان برای انتخاب در تقویم را برای فرم خود اعمال کنید بدین گونه که مثلا حداقل از 3 روز قبل از روز جاری ، و تا نهایت 1 هفته و 2 روز آینده (9 روز آینده) قابلیت انتخاب تاریخ وجود داشته باشد.

 ابتدا یک فیلد از نوع Date And Time Picker خواهیم ساخت مانند تصویر زیر :

 

 

 سپس در پنجره باز شد به تب Attributes (تب آخر) مراجعه کنید. در قسمت Min Date و Max Date عبارت های -3d و +1w +2d را وارد کرده ایم.

 -3d در قسمت Min Date به معنای انتخاب حداقل 3 روز قبل نسبت به روز جاری می باشد.

 +1w +2d در قسمت Max Date به معنای انتخاب حداکثر 9 روز آینده نسبت به روز جاری می باشد.

 w به معناری هفته و d به معنای روز و m به معنای ماه و y به معنای سال می باشد؛ حال اگر عبارت + در کنار آن قرار گیرد اشاره به آینده دارد و اگر عبارت - در کنار آن قرار گیرد اشاره به قبل از روز ، ماه یا سال جاری دارد. به تصویر زیر دقت کنید :

 

 

 مثال 1 :

 عبارت زیر اگر در قسمت Max Date قرار گیرد به کاربر اجازه انتخاب تاریخ از تقویم تا 1 سال آینده را فقط خواهد داد :

+1y

 

 مثال 2 :

عبارت زیر اگر در قسمت Min Date قرار گیرد به کاربر اجازه انتخاب تاریخ از تقویم از 15 روز قبل را خواهد داد :
-1w -5d

 

 مثال 3 :

 عبارت زیر اگر در قسمت Max Date قرار گیرد به کاربر اجازه انتخاب تاریخ تا 1 ماه آینده را خواهد داد (30 روز از روز جاری محاسبه خواهد شد)

+1m