آدرس شعبه مرکزی : شیراز، بلوار معالی آباد، برج اداری و تجاری آفتاب فارس،طبقه ی 3 واحد 521

 تلفن تماس شرکت : 07136250685

 سوالات پیش از خرید : 09925321025

 شنبه الی پنج شنبه 9 - 17